Urbana (ment)

Segons l'Organització de la Nacions Unides (ONU), més de la meitat de la població del planeta viu en ciutats i per a l'any 2050 aquesta xifra pot fins i tot aconseguir els dos terços del mapamundi. Un repte majúscul que fa necessari analitzar el paper dels centres urbans i donar respostes a les demandes dels nous ciutadans. Són qüestions que van molt més allà de l'àmbit arquitectònic: Quin model de ciutats dissenyarem i baix quins paràmetres mediambientals o energètics? Quins recursos urbans i humans llegarem a les pròximes generacions? Sempre he pensat que les respostes a aquestes qüestions haurien de ser igual d'ambicioses que les preguntes, i per això, puc assegurar-vos que estarem a l'altura.

Castelló és una ciutat EDUSI (Estratègia de Desenvolupament Urbà, Sostenible i Integrat), compromesa amb la millora de les condicions socials, econòmiques i ambientals d'una àrea urbana. Amb l'arribada al govern municipal al juny de 2023, afrontem un procés d'actualització de l'Agenda Urbana on estem definint els objectius que ens marquem com a ciutat. Solament a través d'un enfocament integrat dels reptes als quals ens enfrontem podrem establir les bases d'una societat més justa, inclusiva i unida. I no solament això. Aquesta és la punta de l'iceberg d'una llarga llista que inclou estalviar costos als ciutadans, optimitzar els serveis públics o millorar la transparència en la gestió de les administracions. Per això la Unió Europea, a través dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus, s'ha convertit en una peça clau d'aquesta estratègia.

No es pot detindre l'avanç imparable de la conscienciació en matèria econòmica, energètica i mediambiental. Els ciutadans són partícips de l'agenda política, ja no són subjectes passius, sinó vertaders arquitectes de la ciutat en la qual volen viure. A través de l'elaboració de pressupostos participatius, ordenant el territori, fent un ús racional del sòl per a revitalitzar els barris ja existents. Comptem amb ells com a protagonistes de la transformació de la ciutat, per un Castelló amb més oportunitats, per un Castelló amb més futur per a tots.

Estem compromesos i afrontem amb optimisme els nous reptes de futur per a una transformació de la ciutat que millore la qualitat de vida dels seus ciutadans, que siga més inclusiva i sostenible.. També més segura, més competitiva i innovadora. Sense transformació no hi ha progrés i sense progrés, no hi ha futur. Benvinguts al canvi!

catVA