Objectius de la AU Castelló 2030

L'objectiu principal de l'Agenda Urbana Local de Castelló de la Plana és disposar d'un instrument estratègic de ciutat orientat a la consecució els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i alineat amb el marc estratègic i eines metodològiques proposades per l'Agenda Urbana Espanyola (AUE); de manera que permeta a la ciutat:

Incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) al nostre model de ciutat, integrant en la nostra estratègia les diverses polítiques urbanes que permeten dissenyar el futur d'un Castelló més sostenible econòmica, social i mediambientalment.

Propiciar millores a nivell intern quant a la planificació, el finançament, el coneixement, la governança, la transparència i la participació.

Alinear l'estratègia de Desenvolupament Urbà Municipal amb les prioritats d'inversió del pròxim període de finançament 2021 – 2027, identificant possibles programes i fonts de finançament sobre els quals poder donar suport al desplegament dels projectes estratègics del futur de la nostra ciutat, amb el focus posat principalment a garantir l'accés a l'habitatge, fomentar la cohesió social, ordenar el territori, fer un ús racional del sòl, evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent.

Ser referent en el desenvolupament de l'Agenda Urbana a nivell estatal, servint com a exemple de bones pràctiques entre els diferents projectes pilot de Pla d'acció que es desenvoluparan, de manera que la nostra experiència servisca de model per a la resta de ciutats del país.

catVA