• 18 de June de 2022

Descripció

Les entitats locals són un element clau per a donar suport en la transició energètica que farà front al canvi climàtic prenent mesures en els àmbits d'energia, mobilitat, gestió de residus, edificació i planejament urbà. En aquesta línia, el Projecte Integrat d'Eficiència Energètica Municipal de l'Ajuntament de Castelló engloba accions prioritàries com la millora de les instal·lacions energètiques en col·legis i edificis municipals, així com de l'enllumenat públic i la compra de vehicles elèctrics amb la instal·lació de punts de recàrrega.

Amb aquest projecte Castelló avançarà cap als objectius marcats per la política energètica per a aconseguir la reducció d'emissions fixada en"l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030″, aplicant un full de ruta que definisca els canvis necessaris a la ciutat. A més, l'Ajuntament promourà de manera exemplaritzant actuacions de millora energètica al seu parc públic.

Objectius

 • Conéixer la realitat energètica del municipi.
 • Reduir l'ús de l'energia mitjançant la implementació de mesures d'eficiència energètica i reduir el consum al parc edificat i les infraestructures.
 • Afavorir la generació i consum d'energies d'origen renovable a través de la certificació del subministrament energètic d'origen renovable i la implantació de fonts renovables en edificis, equipaments públics i espais lliures.
 • Impulsar models d'autoconsum com a element clau per a avançar cap a un model de transició energètica participat socialment i sostenible.
 • Implementar fórmules innovadores en els models de negoci i de governança per a la descarbonització.

Actuacions

 • .Definició del model de governança per al desenvolupament del projecte.
 • Desplegament d'una Xarxa d'Aules de l'Energia.
 • Diagnòstic integrat de la realitat energètica del municipi.
 • Pla de cobertes solars en edificis municipals.
 • Xarxa de recàrrega i adquisició de vehicles sostenibles.
 • Rehabilitación de edificios municipales: Cámara Agraria, Mercado Central, Antiguo Asilo, Biblioteca Municipal, Tetuán, La Pérgola, Mercado de Abastos y Mercado de San Antonio, Edificio del Reloj del Grao, Tenencias Alcaldías, Piscina Olímpica y otras instalaciones deportivas, centros educativos, Palau de la Festa, etc.
 • Implementació d'un projecte pilot de Comunitat Energètica.
 • Disseny i implementació de plataforma per al monitoratge i anàlisi dinàmica de la generació i consum energètic i d'emissions.
 • Identificació de les intervencions segons sectors d'actuació energètica.

Projectes als quals està vinculat

Mobilitat urbana multimodal sostenible
Impuls a l'economia circular
Regeneració i Rehabilitació Urbana
Cultura, formació i participació ciutadana

Galeria d'imatges

catVA