• 6 de June de 2022

Descripció

En 2017 Ajuntament de Castelló va llançar el “Pla Smart City” per a transformar la ciutat a través de la innovació i les noves tecnologies. La seua finalitat és aconseguir un municipi amb millor qualitat de vida i una gestió més eficient, sostenible i moderna dels recursos i serveis públics.

Amb aquest projecte l'Ajuntament vol continuar avançant cap a un model de ciutat intel·ligent i innovador. Per a això, s'introduiran i adaptaran noves tecnologies disruptives com la Intel·ligència Artificial, el Big Data, el Internet of Things o el Blockchain per a optimitzar i simplificar els processos interns i adaptar-los a les noves necessitats de la gestió electrònica. També es facilitaran nous serveis a la ciutadania, permetent l'automatització de tràmits i la personalització de serveis.

Aquest procés de transformació inclou dotar a la ciutat d'infraestructures i actuacions que impulsen la transició tecnològica dels sectors econòmics de la ciutat, així com fomentar l'emprenedoria de base tecnològica, contribuint així a diversificar l'economia local.

Objectius

 • Aconseguir la digitalització dels processos interns per a fomentar un canvi en la manera de treballar.
 • Millorar la capacitat tecnològica del personal tècnic municipal.
 • Proporcionar l'equipament tecnològic necessari perquè l'empleat siga més autònom i digital alhora que genera sinergies i treball col·laboratiu amb la resta d'àrees municipals.
 • Emprar la governança de dades per a garantir l'ús eficaç i eficient de la informació, gestionant de manera més eficient dels serveis.
 • Reduir la bretxa digital.
 • Impulsar la transformació digital del teixit empresarial local.

Actuacions

 • Castelló Pla Smart City.
 • Castelló Smart Building.
 • Definició i implementació del Full de ruta per a la transformació digital de l'Ajuntament.
 • Digitalització dels llocs de treball.
 • Desenvolupament de les capacitats necessàries a l'Ajuntament parar garantir la seguretat de les infraestructures, comunicacions i serveis digitals i millorar les capacitats de prevenció, detecció i resposta davant incidents tecnològics.
 • Programa de capacitació tecnològica i mentorització en tecnologies digitals per als equips tècnics municipals.
 • Programa de formació i foment d'ús de l'administració electrònica de l'Ajuntament per a la ciutadania.
 • Programa de formació en digitalització per a reduir la bretxa digital en persones majors.
 • Pla per a la transformació tecnològica (sensibilització i capacitació) dirigit als sectors econòmics locals: comerç, mercats, activitat turística, etc.
 • Promoció de Compra Pública d'Innovació per al repte “Simulació Urbana. Castelló Digital”
 • Enfortir la Ciberseguretat Municipal.
 • Aplicatius tecnològics avançats per a integrar la gestió econòmica municipal.
 • Digitalització del cicle integral de l'aigua.
 • Millora tecnològica d'equipament i infraestructures per als cossos de seguretat i emergència.

Projectes als quals està vinculat

Talent, emprenedoria, indústria i comerç
Bessó Digital

Galeria d'imatges

catVA