• 17 de June de 2022

Descripció

La Comunitat Valenciana posarà en marxa la Xarxa Xaloc, un conjunt d'oficines locals d'habitatge, rehabilitació i regeneració urbana que, entre altres, té per objectiu crear una finestreta única en matèria d'habitatge en la qual la ciutadania puga dirigir-se a rebre assessorament, informació i assistència i tramitar ajudes amb la finalitat d'impulsar i desenvolupar els processos de regeneració integral d'entorns urbans construïts.

En aquest marc, la Regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Castelló ha creat una nova unitat de rehabilitació i eficiència energètica que se centrarà en les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes delimitades en el “Pla General Estructural de Castelló de la Plana” i a més, oferirà un servei de finestreta única que centralitzarà les gestions relacionades amb el procés de rehabilitació dels edificis residencials de Castelló assessorant i acompanyant a les persones residents i a les comunitats de veïns, a més de canalitzar les ajudes públiques existents.

Amb la finalitat de fomentar la participació dels residents i garantir la proximitat al veïnat, aquesta oficina serà itinerant i comptarà amb un equip de persones amb formació per a poder dinamitzar les actuacions, així com atendre les consultes dels veïns i veïnes.

Objectius

  • Comunicació i mediació amb les comunitats propietàries i altres agents involucrats en els processos de regeneració i rehabilitació urbana.

  • Gestió tècnica i administrativa dels projectes.

Actuacions

  • Elaboració de serveis de la finestreta única basant-se en els projectes de Regeneració Urbana Integrada i de Transformació Energètica Municipal.
  • Creació de l'oficina de barri itinerant per a atendre les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes existents i les futures.

Projectes als quals està vinculat

Castelló informa i forma en matèria urbana

Galeria d'imatges

catVA