• 13 de June de 2022

Descripció

L'Ajuntament de Castelló aposta per un model urbà més sostenible i respectuós amb el medi ambient en el qual es millore l'eficiència i l'estalvi energètic, es fomente la mobilitat sostenible, es reforcen els espais i conductes saludables, s'optimitze el consum de recursos i es reduïsca al màxim la generació de residus. Per a això és necessari transitar d'una economia lineal cap a una economia circular.

A través d'aquest projecte s'implementaran canvis en les maneres de fer i actuar de tots els agents de la ciutat, inclosa l'administració pública, i es generarà un instrument que oriente com incloure els principis de circularitat en les diverses actuacions municipals. A més, l'Ajuntament inclourà la dimensió circular en les polítiques urbanes locals, per a aconseguir un model de ciutat més sostenible.

Objectius

 • Optimitzar la gestió dels residus sòlids urbans (RSU) prenent com a referència el Pla Local de Residus.
 • Promoure la implementació de la circularitat en el sector empresarial local mitjançant el foment de l'emprenedoria i la introducció de principis de circularitat en les empreses existents.
 • Optimitzar la gestió dels residus de construcció i demolició (RCD) i promoure la utilització dels materials valoritzables procedents dels RCD.
 • Impulsar un model d'alimentació saludable i sostenible afavorint l'agricultura ecològica i de proximitat.
 • Promoure la gestió sostenible del drenatge pluvial.

Actuaciones:

 • Incorporació de criteris de sostenibilitat en les compres públiques.
 • Pla Local de Residus.
 • Pla per a l'optimització de la Gestió de residus de construcció i demolició.
 • Estudi per a l'aprofitament de la poda urbana per a generació d'energia.
 • Estudi de la possibilitat d'implementació de sistemes de compostatge comunitari en complexos o urbanitzacions.
 • Pla de reforma interior per a separar les aigües pluvials de les residuals en la zona del col·lector central.
 • Infraestructura per a la gestió de residus destinat a la inclusió social.

Projectes als quals està vinculat

Talent, emprenedoria, indústria i comerç
Regeneració i Rehabilitació Urbana

Galeria d'imatges

 

catVA