• 11 de June de 2022

Descripció

Aquest projecte té com a finalitat identificar i desplegar diferents nodes de mobilitat a la ciutat de Castelló. Un hub o node de Mobilitat és un entorn, tant físic com virtual, on s'integren els serveis de mobilitat sostenible juntament amb altres serveis urbans complementaris amb la mobilitat diària de persones i mercaderies. El seu objectiu final és fomentar d'una manera innovadora i amb el suport de les Tecnologies d'Informació i Telecomunicacions (Tics), l'ús de les maneres de transport més eficients, garantint l'accés igualitari als principals serveis i atractius que la ciutat puga oferir.

Aquests espais integren els serveis de mobilitat donant suport a la intermodalitat entre les diferents maneres de transport, convertint-se en llocs propicis per a la trobada dels residents o per a fer alguna tasca quotidiana en el trànsit entre l'origen i la destinació: compres, paqueteries, reparació de bicis, biblioteca, etc. En implementar amb èxit aquests nodes de mobilitat, trobada i activitat, es contribueix a la reactivació de l'espai públic, millorant la seguretat activa i la dinamització de l'entorn, a més de proporcionar ciutats més favorable per als vianants, impulsant el caminar com una alternativa plausible.

A Castelló, prenent com a punt de partida “l'Actualització del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i seguretat viària de Castelló” i seguint l'estructura de la infraestructura creada tant per a la xarxa de préstec de bicicletes Bicicas com per a la xarxa per als vianants i la resta de transport públic, podríem diferenciar diferents tipus de nodes depenent de la seua jerarquia i ubicació:

Objectius

 • Entrellaçar la mobilitat per als vianants amb la ciclista i la rodada.
 • Continuar la promoció de les maneres sostenibles de mobilitat, impulsant tant els recorreguts per als vianants com l'ús de la bicicleta.
 • Activar usos comercials i espais públics d'oci o d'estada per a millorar zones de trànsit dissenyant espais públics flexibles en el seu ús, i oferint equipaments i zones d'oci particularitzats a tots els grups d'habitants.
 • Millorar la connectivitat de primera a última milla a través de la implementació d'un programa específic de repartiment d'última milla.
 • Promoure els serveis de cotxe compartit de fàcil accés per a millorar connexions directes.
 • Afavorir la transició cap al vehicle elèctric a través del desplegament de la infraestructura de recàrrega.
 • Millorar els entorns associats al transport públic, creant zones segures i confortables sota els principis del Disseny per a Tots i Totes.
 • Augmentar l'ús de la tecnologia i la connectivitat per a crear consciència d'opcions multimodals o de la varietat de rutes disponibles segons cada manera de transport.
 • Reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) prioritzant la implementació de fonts renovables d'energia (solar o altres) per a la mobilitat motoritzada.

Actuacions

 1. Definició del model de governança per al desenvolupament del projecte.
 2. Guia per a la definició i desplegament d'una xarxa de Hubs de Mobilitat.
 3. Disseny i implementació d'un projecte pilot d'un Hub de Mobilitat.
 4. Programa d'ambaixadors/facilitadors per als passatgers del Hub de Mobilitat.
 5. Desplegament de la xarxa de Hubs de Mobilitat.

Projectes als quals està vinculat

Estratègia de superilles i zones de baixes emissions
Pla de Transformació Energètica Municipal
catVA