• 5 de June de 2022

Descripció

En el context urbà, un Bessó Digital és una rèplica virtual dels principals elements de la ciutat, de la seua realitat física (processos, elements construïts, llocs o entorns, sistemes o dispositius) connectades a bases de dades i sensors. La unió dels models d'informació d'edificis, el modelat de les ciutats i les dades generades a partir de múltiples fonts permeten desenvolupar ciutats bessones digitals.

Aquest model de ciutat, i els seus processos, permet analitzar, modelar, simular i predir escenaris o elaborar suposats per a una millor presa de decisions sobre planificació i gestió urbana, en múltiples dominis, i de forma integrada, assistint així a l'Ajuntament en la presa de decisions a nivell estratègic i operatiu.

Objectius

 • Disseny digital avançat mitjançant la *Smart Castelló *Development *Platform.
 • Disposar d'una plataforma de simulació i modelització urbana modular i escalable de diferents sectors (energia, aigua, residus, etc.) garantint la seua posterior interpolació.
 • Fer partícip a la ciutadania del desenvolupament tecnològic del municipi, generant mòduls oberts a la participació ciutadana i posant a la seua disposició bases de dades obertes.
 • Millorar els processos i serveis de l'Ajuntament mitjançant el Bessó Digital.

Actuacions

 • Creació i gestió d'un repositori bases de dades estàtics.
 • Elaboració del model urbà en 3D.
 • Desplegament de xarxa de sensors urbans per a la captació de dades en temps real.
 • Creació de bases de dades dinàmiques
 • Desenvolupament d'un projecte pilot de bessó digital (*GD) per a la ciutat.
 • Generació d'un full de ruta per a l'expansió i replicació del *GD de la ciutat de Castelló.
 • Implementar plataforma d'accés públic per al *GD i les dades obertes.

Projectes als quals està vinculat

Transformació Digital Urbana

Galeria d'imatges

 

 

catVA