• 9 de June de 2022

Descripció

L'antiga Casa de la Cultura del carrer Antonio Maura de la ciutat de Castelló està immersa en un procés de rehabilitació integral a través de l'Estratègia EDUSI per a transformar-se en un centre de referència en la promoció de l'envelliment actiu i saludable. Concretament el Centro Senior de Vida Activa y Saludable.

Aquest projecte s'ha definit comptant amb les aportacions consensuades dels col·lectius de majors, per a garantir una vida comunitària activa que done resposta a la realitat d'aquest grup poblacional.

Objectius

 • Millorar la qualitat de vida de les persones majors en matèria de salut física i psicològica, autonomia i relacions socials.
 • Millorar la seua esperança de vida d'una manera saludable.
 • Revertir els estereotips que identifiquen al col·lectiu impulsant línies per a la promoció de l'envelliment actiu.
 • Fomentar la integració social de les persones majors: ampliar la seua xarxa de suport social i potenciar les relacions entre iguals.
 • Consolidar el compromís de Castelló com a ciutat amigable amb la gent gran i perfilar un entorn urbà inclusiu.
 • Avançar en la igualtat d'oportunitats entre els qui habiten l'àrea urbana.
 • Apostar per una arquitectura/transformació urbanística amb fi social i perspectiva de gènere, amb especial atenció, dins del grup de persones majors, a les dones en risc d'exclusió.
 • Reforçar el teixit empresarial relacionat amb l'Envelliment Actiu i Saludable posicionant al CEAS com a centre de referència municipal i comarcal a través d'actuacions com les següents: generar un ecosistema d'innovació i coneixement per al sector; fomentar l'emprenedoria de base tecnològica amb solucions dirigides a la població de major edat; i visibilitzar a les empreses de l'Economia Social i Solidària com un actor clau per al foment de l'economia de les cures.

Actuacions

 • Establiment de l'Oficina del Major.
 • Diagnòstic participat de la realitat urbana de les persones majors (post COVID).
 • Programa de promoció de la innovació empresarial i tecnològica per a solucions integrals dirigides a la millora de la qualitat de vida dels majors de Castelló.
 • Revisió i avaluació de l'estratègia de “Ciutat amigable amb les persones majors” 2014-2019.
 • Definició de la nova estratègia i pla d'acció de la “Ciutat amigable amb les persones majors”
 • Programa per a afavorir l'acompanyament (per joves, adults, voluntaris…) a persones majors en situació de soledat no estimada utilitzant noves tecnologies per a fomentar el voluntariat.
 • Pla de mesures d'envelliment actiu i saludable.

Projectes als quals està vinculat

Inclusió social i integració urbana

 

Galeria d'imatges

 

 

catVA