• 4 de June de 2022

Descripció

L' Ajuntament lidera des de 2014 l'execució de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat realitzant les actuacions necessàries per a millorar la qualitat de vida, aconseguir una societat més inclusiva i avançar en la sostenibilitat del municipi. La definició de l'Agenda Urbana ens permet continuar amb l'execució de projectes estratègics amb els quals aconseguir un Castelló més sostenible econòmica, social i mediambientalment.

En el marc d'aquest projecte s'informarà, sensibilitzarà i capacitarà a la ciutadania i personal tècnic de l'Ajuntament en conceptes clau en matèria urbana perquè comprenguen el funcionament de la seua ciutat, fent-los partícips de manera eficaç en les actuacions que promoga l'Ajuntament. Per a això, serà necessari establir canals de comunicació estables i adequats als diferents perfils de la ciutadania, dissenyar estratègies i campanyes de comunicació i sensibilització alineades amb els projectes estratègics en marxa.

Objectius

  • Informar la ciutadania de manera permanent de les actuacions que desenvolupa l'Ajuntament en matèria urbana, amb especial focus en els impactes aconseguits.
  • Fomentar la sensibilització ciutadana en aquells àmbits relacionats amb els projectes estratègics recollits en l'Agenda Urbana Castelló i que s'executaran en els pròxims anys: regeneració urbana integral; mobilitat sostenible; adaptació i mitigació dels impactes del canvi climàtic; zones de baixes emissions; economia circular; gestió de residus urbans o eficiència energètica, gestió de la demanda i electrificació, entre altres.
  • Impulsar la capacitació de la ciutadania en conceptes clau de matèria urbana per a poder involucrar-los en els processos participatius de l'Ajuntament.
  • Impulsar la capacitació tècnica en conceptes clau de matèria urbana als professionals i tècnics municipals per a donar resposta als reptes urbans.
  • Enfortir els processos participatius de l'Ajuntament.

Actuacions

  • Constitució d'un equip responsable de comunicació
  • Definició de l'estratègia de comunicació.
  • Definició d'un itinerari de capacitació ciutadana.
  • Disseny d'un itinerari de capacitació per al personal tècnic municipal i professionals involucrats en els projectes estratègics.
  • Posada en marxa i revisió anual dels plans.

Projectes als quals està vinculat

Projecte de Regeneració Urbana Integrada (RUI)
Oficina de Regeneració i Rehabilitació Urbana
Impuls a l'economia circular
Estratègia de superilles i zones de baixes emissions
Pla de Transformació Energètica Municipal
Hub de mobilitat

Galeria d'imatges

catVA