Documentació

Títol
Resum Executiu Pla d’Acció Agenda Urbana Castelló
1 arxiu(s) 14 descàrregues
VAL PLAN DE ACCIÓN 14 de September de 2022
Pla d’acció local Agenda Urbana Castelló
1 arxiu(s) 11 descàrregues
VAL PLAN DE ACCIÓN 14 de September de 2022
Resumen Ejecutivo Plan de Acción Agenda Urbana Castelló
1 arxiu(s) 30 descàrregues
CAST PLAN DE ACCIÓN 26 de August de 2022
Pla d'Acció de l'Agenda Urbana de Castelló
1 arxiu(s) 84 descàrregues
CAST PLAN DE ACCIÓN 26 de August de 2022
Manual de marca
1 arxiu(s) 35 descàrregues
CAST IDENTIDAD Y RECURSOS GRÁFICOS 26 de August de 2022
Resum executiu de Formulació Estratègica
1 arxiu(s) 15 descàrregues
VAL FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 8 de July de 2022
Resumen ejecutivo de Formulación Estratégica
1 arxiu(s) 75 descàrregues
CAST FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 20 de June de 2022
Document de Formulació Estratègica
1 arxiu(s) 27 descàrregues
VAL FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 8 de July de 2022
Logotipo negativo
1 arxiu(s) 8 descàrregues
CAST / VAL IDENTIDAD Y RECURSOS GRÁFICOS 26 de August de 2022
Logotipo color
1 arxiu(s) 9 descàrregues
CAST / VAL IDENTIDAD Y RECURSOS GRÁFICOS 26 de August de 2022
Logotipo positivo
1 arxiu(s) 5 descàrregues
CAST / VAL IDENTIDAD Y RECURSOS GRÁFICOS 26 de August de 2022
Documento de Formulación Estratégica
1 arxiu(s) 120 descàrregues
CAST FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 20 de June de 2022
Documento de diagnóstico GT1
1 arxiu(s) 84 descàrregues
CAST DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 20 de June de 2022
Documento de diagnóstico GT2
1 arxiu(s) 25 descàrregues
CAST DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 20 de June de 2022
Documento de diagnóstico GT3
1 arxiu(s) 24 descàrregues
CAST DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 20 de June de 2022
Documento de diagnóstico GT4
1 arxiu(s) 18 descàrregues
CAST DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 20 de June de 2022
Documento de diagnóstico GT5
1 arxiu(s) 25 descàrregues
CAST DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 20 de June de 2022
Documento de diagnóstico integrado (VAL)
1 arxiu(s) 42 descàrregues
VAL DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 20 de June de 2022
Documento de diagnóstico integrado
1 arxiu(s) 94 descàrregues
CAST DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 20 de June de 2022
Resumen ejecutivo del diagnóstico
1 arxiu(s) 51 descàrregues
CAST DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 26 de August de 2022

catVA