L'Agenda Urbana Espanyola

El nostre marc de referència

L'AGENDA URBANA ESPANYOLA (AGE) ofereix un marc estratègic, sense caràcter normatiu i, per tant, d'adhesió voluntària que, de conformitat amb els criteris establits per l'Agenda 2030, la nova Agenda Urbana de les Nacions Unides i l'Agenda Urbana per a la Unió Europea persegueix l'assoliment de la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà. Constitueix, a més, un mètode de treball i un procés per a tots els actors, públics i privats, que intervenen a les ciutats i que busquen un desenvolupament equitatiu, just i sostenible des dels seus diferents camps d'actuació.

Aquesta estratègia de desenvolupament urbà de caràcter integrat ofereix un Decàleg de 10 Objectius Estratègics que despleguen, al seu torn, un total 30 objectius específics, i 291 línies d'actuació, posant a la disposició dels qui estiguen interessats en la seua implementació, un vertader “menú a la carta” perquè puguen elaborar els seus propis Plans d'acció. Tot això des d'una àmplia visió que inclou a tots els pobles i ciutats amb independència de la seua grandària i població, i sota el triple prisma de la sostenibilitat econòmica, social i mig ambiental. 

Cal destacar que Castelló ha sigut la primera ciutat a nivell estatal a signar l'acord de col·laboració amb la Secretaria General d'Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. D'aquesta manera, Castelló aportarà a l'Agenda Urbana Espanyola (AUE) un projecte pilot de Pla d'Acció, de manera que la ciutat puga ser exemple i model a seguir per a orientar a altres municipis en l'elaboració dels seus respectius Plans d'Acció Local.

 

 

catVA